Audyt marketingowy i sprzedażowy oraz warsztaty w firmie GL CENTER

AUDYT DISCOVER I WARSZTATY Z FILARÓW EFEKTYWNEGO POZYSKIWANIA KLIENTÓW ORAZ SPRZEDAŻ I OBSŁUGA KLIENTA

Firma GL CENTER, czyli:

Laboratorium Pomiarów Radiologicznych wyspecjalizowane w przeprowadzaniu testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych i wyposażenia dodatkowego z ponad 15-letnim doświadczeniem. Nadrzędnym celem jakości Laboratorium jest wykonywanie rzetelnych i wiarygodnych pomiarów zgodnie z przyjętymi metodami badawczymi, zgodnie wymaganiami norm oraz wymaganiami naszych klientów.

Wyzwanie

Wyzwaniem dla GL CENTER było określenie precyzyjnych segmentów klientów, a następnie zaprojektowanie systemu dotarcia do nich. Wyzwaniem jest także dopasowanie metod, budowa procesów i wyposażenie każdego z etapów procesu w odpowiednie scenariusze i standardy działania.

Cele projektu

  • szczegółowy przegląd działań w zakresie dotychczasowych działań w marketingu i sprzedaży – sprawdzenie najlepszych dotychczasowych doświadczeń, wskazanie luk i obszarów do korekty,
  • wywiady z wzorcowymi klientami i zebranie maksymalnej liczby danych z perspektywy klienta (szczególnie istotne do precyzyjnego zarysowania metod i procesów pozyskiwania klientów), 
  • zebranie wniosków stanowiących bazę do wzmocnienia procesu sprzedaży, contentu działań marketingowych, planu marketingowego, 
  • zebranie obiektywnych dowodów na potwierdzenie konkretnych kierunków lub rozwiązań w marketingu i sprzedaży B2C
  • określenie segmentów i drabiny wartości
  • budowa standardów sprzedażowych w oparciu o najlepsze praktyki

Audyt Discover na początek i co dalej?

Współpraca z GL CENTER rozpoczęła się od  audytu Discover, z którego wynikła jasna sytuacja wyjściowa w obszarze marketingu i sprzedaży. Była to podstawa to określenia najważniejszych obszarów do pracy podczas szkoleń z zespołem. 

Podczas serii warsztatów opracowaliśmy wzorzec klienta i segmenty oraz opracowaliśmy krzywą wartości dla nich, co pozwoli GL CENTER na sprawne trafianie do precyzyjnej grupy oraz trafną odpowiedź na jej potrzeby, a także pracę z jej obiekcjami. Częścią warsztatów była również tematyka czysto sprzedażowa w kontekście komunikacji z klientem, w tym asertywności, budowania relacji i autorytetu, oparta o przykłady klienta, którą może on wdrożyć natychmiast po szkoleniu.

Opinie klienta po warsztatach

Dzisiejsze szkolenie oceniam na bardzo wysokim poziomie, ogrom wiedzy, przyjemny przekaz, doświadczenie i praktyka.

Przystępna wiedza, przekazywana w ciekawy pomysł, poszerza horyzonty związane z marketingiem.

https://glcenter.pl/

Sprawdź jak możemy pomóc Twojej firmie: https://jbseurope.pl/uslugi/