Audyt marketingowy i warsztaty w firmie Comodo

AUDYT DISCOVER I WARSZTATY Z BUDOWANIA PROCESÓW SPRZEDAŻOWYCH I MARKETINGOWYCH

Firma Pro-Design Comodo, czyli:

Producent dostarczający profesjonalne preparaty do mebli dla największych firm i fabryk meblarskich w Polsce. W relacji B2B sprzedaż funkcjonuje, klienci B2B dodają np. preparaty w formie gratisu do mebli lub oferują jako produkt własny sygnowany marką producenta/ dystrybutora mebli.

Wyzwanie

Wyzwanie dla firmy stanowi budowa efektywnego i powtarzalnego lejka marketingowego oraz lejka sprzedażowego.

Cele projektu

  • audyt dotychczasowych działań w zakresie marketingu i sprzedaży
  • wskazanie obszarów do optymalizacji,
  • przegląd działań konkurencji i sytuacji rynkowej,
  • wywiady z wzorcowymi klientami i zebranie maksymalnej liczby danych z perspektywy klienta (szczególnie istotne do precyzyjnego określenia niszy),
  • zebranie obiektywnych dowodów na potwierdzenie konkretnych kierunków lub rozwiązań w marketingu i sprzedaży.

A następnie:

  • zwiększenie kompetencji zespołu oraz Zarządu w zakresie wykorzystania narzędzi marketingowych – świadomość nakładów czasowych, pieniężnych, możliwości portali Facebook, YouTube
  • budowa planu marketingowego z precyzyjnym określeniem odpowiedzialności, celów, nakładów i częstotliwości,
  • budowa procesu sprzedażowego
  • zaprojektowanie programu afiliacyjnego

Audyt Discover na początek i co dalej?

Rozpoczęliśmy od audytu Discover, w dalszej kolejności odbyliśmy serię sesji coachingowych 1 na 1 z Właścicielem, aby wyznaczyć cele do realizacji. Podczas warsztatów z zespołem określiliśmy cel i wizję zespołu na rozwój marki Comodo, a także pracowaliśmy nad rozwinięciem komunikacji w zespole i rozszerzeniem spojrzenia na możliwości i ograniczenia.

Przeprowadziliśmy także sesje coachingowe z liderką zespołu oraz odbyliśmy warsztaty z zespołem mające na celu poprawę komunikacji i zaufania, aby sprawnie radził sobie z rozwiązywaniem problemów. W ramach cyklu szkoleń, warsztatów opracowaliśmy proces pozyskiwania lead’ów i klientów za pośrednictwem mediów społecznościowych, jak również zbudowaliśmy precyzyjne persony planu marketingowego. Reagując w trakcie na bieżące potrzeby, zaprojektowaliśmy program afiliacyjny z precyzyjnie określonymi celami i miernikami.

Wyniki programu afiliacyjnego

Wstępne założenie programu afiliacyjnego zakładały następujące wyniki kwartalne:

– udział 70 firm,

– 130 handlowców

Rezultat, który osiągnęliśmy to:

– 92 firmy (+31%),

– 247 handlowców (+89%)

Każdy realizujący założenia wolumenowe. Skalowalny, przewidywalny system dający możliwość ciągłego rozwoju.

Opinia klienta po warsztatach

Po pierwsze słucha, po drugie tworzy przyjazną aurę, dzięki której człowiek się nie boi, nie wstydzi, po trzecie ma szeroką wiedzę (konfrontowałem go z konkurentem). Wszystko przenosił na naszą rzeczywistość, mówił do nas. Nie operował ogólnikami, tylko wszystko przenosił na nasz grunt. I co również ważne, pomógł w organizacji dofinansowania szkoleń.

https://pielegnacjamebli.pl/

Sprawdź jak możemy pomóc Twojej firmie https://jbseurope.pl/uslugi/