Audyt i warsztaty – Zakład Ślusarski A. Bijak

AUDYT DISCOVER, SZKOLENIE MARKETINGOWE I WARSZTATY Z BUDOWANIA PROCESÓW SPRZEDAŻOWYCH I MARKETINGOWYCH

Zakład Ślusarski Andrzej Bijak czyli:

Firma inżynierska od 20 lat zajmująca się budową maszyn, obsługą w zakresie projektowania, prototypowania i wizualizacji 3D, obróbki skrawaniem CNC, produkcji przyłączy kriogenicznych, spawania konstrukcji metalowych oraz utrzymaniem ruchu. Obsługuje firmy z różnych branż gospodarki takie jak m.in. przemysł maszynowy, automotive, przemysł pomp technicznych, górnictwo, przemysł gazów technicznych. Zespół liczy 25 osób.

Wyzwanie

Wyzwaniem jest duże zaangażowanie czasowe i osobowe w przygotowanie oferty w ramach zapytań projektowych z niepewnym rezultatem, jeśli chodzi o domknięcie sprzedaży i niepewnym poziomem rentowności w razie realizacji.

Cele projektu

  • audyt działań w zakresie marketingu i sprzedaży,
  • wskazanie obszarów do optymalizacji, sprawdzenie możliwości,
  • przegląd sytuacji rynkowej, – wywiady wewnętrzne z przedstawicielami różnych działów,
  • zebranie wniosków stanowiących bazę do wzmocnienia procesu sprzedaży, contentu strony www, planu marketingowego
  • zebranie obiektywnych dowodów na potwierdzenie konkretnych kierunków lub rozwiązań w marketingu i sprzedaży B2B

Przebieg projektu

W pierwszej kolejności wykonaliśmy audyt Discover, który pozwolił szczegółowo określić aktualną sytuację firmy i obszary wymagające poprawy. Udało się wykazać, że jednym z ważnych elementów pochłaniających zaangażowanie czasowe jest opracowanie raportów, podsumowań. Dzięki niemu dopasowaliśmy również program kolejnych warsztatów do potrzeb i sytuacji Klienta.

W ramach warsztatów zespół Zakładu Ślusarskiego Andrzej Bijak przyswoił i przećwiczył użycie nowoczesnych narzędzi marketingowych, a także nabył wiedzę z zakresu trendów i strategii marketingowej. Opisaliśmy wspólnie segment, wartość i drabinę wartości klientów, a także zbudowaliśmy ścieżkę klienta. Znając proces sprzedaży, przygotowaliśmy gotowe skrypty i narzędzia, a także zaplanowaliśmy działania marketingowe w obrębie strony www. Istotnym elementem, nad którym pracowaliśmy, był też system CRM i instrukcje do zastosowania w obrębie orogramowania ERP firmy.

Wypracowane rezultaty

Uwolniliśmy ok. 30h miesięcznie w zakresie zespołu, które można zainwestować w realizację założeń i planów marketingowo/sprzedażowych. Zestawiliśmy także wskazówki dotyczące automatyzacji i pełnego wykorzystania możliwości ERP oraz CRM.

Opinia klienta po warsztatach

Krzysztof został odebrany pozytywnie przez załogę. Program jest dopasowany do firmy, a prowadzący trzyma się programu. Zdiagnozował dobrze nasze potrzeby. Jego forma przekazu jest pozytywna, dodatkowo podawał podczas warsztatów właściwe przykłady.

https://abijak.com.pl/

Sprawdź jak możemy pomóc Twojej firmie: https://jbseurope.pl/uslugi/