Audyt marketingowo-sprzedażowy Discover i warsztaty w firmie IT4KAN

AUDYT DISCOVER I WARSZTATY Z FILARÓW EFEKTYWNEGO POZYSKIWANIA KLIENTÓW

Firma IT4KAN, czyli:

Producent autorskich systemów informatycznych, takich jak PACS, RIS oraz KancelarIT oraz dystrybutor systemów informatycznych oraz sprzętu medycznego, które stanowią uzupełnienie rozwiązań tworzonych przez firmę.

Wyzwanie

Wyzwanie dla firmy stanowi określenie precyzyjnych segmentów i zaprojektowanie systemu dotarcia, dopasowanie metod i budowa procesów. Dodatkowo konieczne jest wyposażenie każdego z etapów procesu w odpowiednie scenariusze i standardy działania.

Cele projektu

  • szczegółowy przegląd działań w zakresie dotychczasowych działań w marketingu i sprzedaży – sprawdzenie najlepszych dotychczasowych doświadczeń, wskazanie luk i obszarów do korekty,
  • wywiady z wzorcowymi klientami i zebranie maksymalnej liczby danych z perspektywy klienta (szczególnie istotne do precyzyjnego zarysowania metod i procesów pozyskiwania klientów), 
  • zebranie wniosków stanowiących bazę do wzmocnienia procesu sprzedaży, contentu działań marketingowych, planu marketingowego, 
  • zebranie obiektywnych dowodów na potwierdzenie konkretnych kierunków lub rozwiązań w marketingu i sprzedaży B2C.

Audyt Discover na początek i co dalej?

Współpracę z IT4KAN rozpoczęliśmy audytem Discover. W ramach warsztatu określiliśmy aktualną sytuację i najważniejsze obszary do pracy podczas szkoleń z zespołem. 

Podczas serii warsztatów pracowaliśmy osobno z zespołem handlowym oraz z zespołem serwisowym. Oba zespoły uczestniczą w procesie sprzedaży i obsługi klienta, jednak na różnych jej etapach, dlatego potrzebny był im rozwój różnych kompetencji. Zespół serwisowy wykonał pracę w obszarze komunikacji, korzystając z metodologii DISC. Natomiast zespół handlowy pozyskał wiedzę i narzędzia w obszarze nowoczesnych metod prospectingu, a także rozumienie procesu zakupowego klienta ze znajomością obiekcji i sposobami na ich rozbicie.

Opinia klienta po warsztatach

Po pierwsze słucha, po drugie tworzy przyjazną aurę, dzięki której człowiek się nie boi, nie wstydzi, po trzecie ma szeroką wiedzę (konfrontowałem go z konkurentem). Wszystko przenosił na naszą rzeczywistość, mówił do nas. Nie operował ogólnikami, tylko wszystko przenosił na nasz grunt. I co również ważne, pomógł w organizacji dofinansowania szkoleń.

https://www.it4kan.pl/

Sprawdź jak możemy pomóc Twojej firmie: https://jbseurope.pl/uslugi/