Audyt DISCOVER 2.0 a skuteczność szkoleń

Przychodzi do JBS Europe klient i mówi, że chciałby kupić szkolenie. Dlaczego szkolenie nie jest najlepszym punktem wyjścia, jeśli zależy Ci na wprowadzeniu trwałych i efektywnych zmian w firmie?

Nie zaczynaj od wyboru szkolenia

No więc przychodzi do JBS Europe klient i mówi, że chciałby kupić szkolenie. Mówi nawet jakie.

Brzmi super, nic tylko podpisywać umowę i działać. W JBS Europe podchodzimy jednak do tematu poważnie i uważamy, że każde szkolenie powinno wynikać z dogłębnej analizy potrzeb, a kadra kierownicza w firmach nie zawsze w pełni potrafi je zdiagnozować. Czy podważamy zdanie właścicieli firm? I tak, i nie. To oni są świetnym źródłem informacji i wiedzy o firmie, ale nie zawsze są sobie w stanie zadać wszystkie pytania, a co za tym idzie, nie mają pełnego oglądu sytuacji. 

Nie mając pełnej perspektywy, wybierają jakieś szkolenie, które wydaje się, że pomoże. Nie pomaga, bo “dziur” do załatania jest więcej, a te kluczowe bywa, że są pominięte. Przykład? Szkolenie z organizacji czasu pracy dla zespołu, podczas gdy problemem nie jest zła organizacja pracowników, a nieprawidłowo zaprojektowane procesy sprzedażowe lub niedopasowanie obowiązków do kompetencji pracowników. 

Czy takie szkolenie zadziała? Nie ma szans. Efekt? Sfrustrowany szef, że szkolenia nie działają, wkurzony zespół, bo znowu stracił czas na jakieś kompletnie niepotrzebne wymysły przełożonego czy właściciela firmy.

Od czego w takim razie zacząć?

Od rzetelnego audytu sytuacji wyjściowej. Narzędziem, które jest do tego stworzone jest audyt DISCOVER 2.0. Jest to badanie obejmujące 36 obszarów z zakresu sprzedaży i marketingu, w tym także kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

To fundament dalszych działań i projektowania usług szkoleniowych czyli doradczo-szkoleniowych, dopasowanych do aktualnej sytuacji Twojej firmy. Audyt pomaga zrozumieć mocne i słabe strony prowadzonych działań marketingowych i procesów sprzedażowych, uwypukla obszary wymagające pracy, pokazuje priorytety. To dlatego na jego podstawie jesteśmy w stanie zbudować sensowny plan działania w dłuższej perspektywie czasowej – plan, który w nomenklaturze “łatania dziur”, zaczyna to “łatanie” od obszarów najistotniejszych, nie tracąc z widoku większej całości, czyli całej Twojej firmy.

Na czym polega audyt DISCOVER 2.0.

Warsztaty prowadzimy z pomocą autorskiego programu. Nasz konsultant zada Ci pytania, dzięki którym nasz zespół, po analizie Twoich odpowiedzi będzie miał jasne zrozumienie Twojej aktualnej sytuacji. Wyniki audytu pozwalają nazwać obawy, zagrożenia, nakreślić prawdopodobne scenariusze oraz wybrać obszary wymagające uwagi i pracy w pierwszej kolejności.

Dodatkowym elementem uzupełniającym audyt DISCOVER 2.0. mogą być wywiady z Twoimi klientami. Pozwalają one jeszcze lepiej poznać firmę i wyodrębnić obszary do promocji oraz te, wymagające naprawy, o których dotąd nawet nie wiedziałeś.

Etapy audytu DISCOVER 2.0.

Przed pierwszym spotkaniem z konsultantem otrzymasz od nas arkusz do wypełnienia. Twoje odpowiedzi to etap przygotowawczy zarówno dla Ciebie, jak i dla Twojego konsultanta JBS Europe.

Następnie odbędziesz spotkanie, na żywo lub online, z naszym konsultantem, aby przeprowadzić właściwy audyt. Konsultant zada Ci serię pytań dotyczących obszaru sprzedaży i marketingu w Twojej firmie, w oparciu o naszą autorski program oceny sytuacji wyjściowej. Porozmawiacie m.in. o metodach prospectingowych, procesach sprzedażowych i marketingowych, o KPI i celach SMART, a także o kondycji finansowej Twojego przedsiębiorstwa.

Elementem audytu jest również badanie DISC lub DISC D3.

DISC to międzynarodowe narzędzie biznesowe ukierunkowane jest na rozwój osobisty oraz organizacji, wpływa również na poprawę komunikacji, efektywną współpracę, a także na rekrutację opdowiednich pracowników. Z kolei DISC D3 to zwalidowane narzędzie psychometryczne, które diagnozuje i mierzy obserwowalne zachowania (style zachowania DISC). DISC 3 jako jedyne narzędzie na rynku pogłębia także diagnozę zachowań o te nieobserwowane zachowania (role zespołowe TEAMS, wartości VALUES i postawy BAI).

Możesz poszerzyć audyt o badania DISC również dla swoich pracowników. Otrzymujesz wtedy kompletną informację zwrotną nie tylko na temat firmy, ale także samego zespołu. 

Raport DISCOVER 2.0.

Raport końcowy, który otrzymasz i omówisz z konsultantem zawiera zestawienie wszystkich wyników. Uzyskasz w nim informacje o mocnych i słabych stronach obszaru sprzedażowego i marketingowego w Twojej firmie. Raport wskaże zdiagnozowane obszary i problemy, jakie mogą z nich wynikać – obecnie lub w przyszłości. Otrzymasz także scenariusze naprawcze w 2 wariantach tak, abyś plan szkoleniowy lub doradczo-szkoleniowy mógł wybrać i realizować zgodnie ze swoimi możliwościami – zarówno czasowymi, jak i finansowymi.

Wiesz już jak w sensowny sposób podejść do tematu szkoleń i zmian w swojej firmie? Dowiedz się więcej o tym, jakim firmom i w jaki sposób pomogliśmy:

https://jbseurope.pl/nasze-projekty/