Audyt marketingowy i warsztaty – Britannia

AUDYT DISCOVER I WARSZTATY Z BUDOWANIA PROCESÓW SPRZEDAŻOWYCH I MARKETINGOWYCH

Britannia, czyli:

Szkoła języków obcych i biuro tłumaczeń. Oferuje kursy językowe i tłumaczenia dla firm, jak również dla klientów indywidualnych. Przede wszystkim chce się skupiać na projektach dla korporacji, ale startuje też w przetargach do jednostek publicznych.

Wyzwanie

Szkole Języków Obcych Britannia brakowało precyzyjnej segmentacji, co oznaczało pracę nad bardzo różnymi projektami, za każdym razem od nowa. Wyzwaniem była zatem optymalizacja buyer persony i opis niszy w celu pozyskiwania nowych klientów.

Cele projektu

  • audyt działań w zakresie marketingu i sprzedaży
  • wskazanie obszarów do optymalizacji, sprawdzenie możliwości,
  • przegląd sytuacji rynkowej,
  • zebranie wniosków stanowiących bazę do wzmocnienia procesu sprzedaży, contentu strony www, planu marketingowego
  • zebranie obiektywnych dowodów na potwierdzenie konkretnych kierunków lub rozwiązań w marketingu i sprzedaży
  • zdiagnozowanie jak pracować z zespołem zaangażowanym w warsztaty
  • precyzyjnie dookreślenie niszy i zbudowanie w oparciu o nią precyzyjnego procesu prospectingowego i marketingowego

Przebieg projektu

Rozpoczęliśmy od przeprowadzenia audytu Discover, który jeszcze przed rozpoczęciem warsztatów nadał kierunek programowi zoptymalizowanemu na potrzeby zespołu Szkoły Języków Obcych Britannia.

Wraz z zespołem Britannii dokonaliśmy analizy i optymalizacji Buyer Persony i opisaliśmy niszę, w której szkoła chce działać. Zbudowaliśmy również proces sprzedażowy i marketingowy, które będą się nawzajem uzupełniać. Wypracowaliśmy zwiększenie kompetencji zespołu w zakresie możliwości, narzędzi marketingowych i sprzedażowych. Elementem naszych naszych działań było także wykonanie badań jakościowych, czyli wywiadów z klientami, a zwieńczeniem prac było przygotowanie materiałów marketingowych, będących bazą wdrożenia zmian po szkoleniu.

Wypracowane rezultaty

Udało się zbudować i zrealizować założenia planu marketingowego. Pojawiły się nowe metody – jak crossmarketing, które generują rekomendacje dla szkoły przy minimalnym zaangażowaniu zasobów osobowych zespołu Britannia.

Opinia klienta po warsztatach

Krzysztof ma ogromną wiedzę, jeżeli chodzi o LinkedIn’a i wszystkie narzędzia, które mogą pomóc w automatyzacji procesów. Wnosi energię i jest nastawiony na znalezienie rozwiązań. Pomaga również rozpisać wszystko na konkretne kroki.

www.britannia.pl

Sprawdź jak możemy pomóc Twojej firmie: https://jbseurope.pl/uslugi/