Audyt marketingowy i sprzedażowy, program doradczy i raport DISC w firmie TECHNIQ

AUDYT DISCOVER I PROGRAM DORADCZO-SZKOLENIOWY WRAZ Z RAPORTEM DISC

TECHNIQ, czyli:

firma zajmująca się obróbką metali, realizacją konstrukcji stalowych, ale też mebli loftowych i wielu innych. To zakład rodzinny, którym aktualnie zarządza już trzecie pokolenie. Zakład wyróżnia się świetną jakością spawania.

Wyzwanie

Wyzwaniem dla TECHNIQ było określenie precyzyjnej segmentacji klientów i opracowanie oraz wdrożenie jednolitego procesu sprzedażowego.

Cele projektu

  • szczegółowy przegląd w zakresie działań w marketingu i sprzedaży – sprawdzenie dotychczasowych doświadczeń, wskazanie luk i obszarów do korekty, ale też budowy od zera
  • audyt modelu działów sprzedaży i marketingu w odniesieniu do modelu 16 założeń bazowych
  • zebranie wniosków ze sposobu zorganizowania pracy i wskazanie luk
  • segmentacja klientów i jasne zrozumienie metodologii dotarcia do każdego,
  • precyzyjny wybór produktu głównego z opisem wartości adekwatnych dla segmentów,
  • budowa planu sprzedażowego z wdrożeniem

Audyt Discover na początek i co dalej?

Współpracę z firmą TECHNIQ rozpoczęliśmy od  audytu Discover. Na jego podstawie określiliśmy sytuację wyjściową firmy w obszarze marketingu i sprzedaży. Omówiliśmy sposób w jaki powinien być zorganizowany proces pozyskiwania klientów, co zestawiliśmy w formie mapy. Była to podstawa to określenia najważniejszych obszarów do pracy podczas programu doradczego. 

Seria warsztatów pozwoliła opracować wzorzec klienta i określić segmenty klientów, a także jasne sposoby dotarcia do nich i wartości w odniesieniu do głównego produktu firmy. Elementem usługi doradczej był również raport DISC dla właściciela firmy oraz dla jednego z jego kluczowych pracowników. Dzięki raportowi DISC klient poznał lepiej swoje mocne strony, dowiedział się też nad czym powinien pracować, by jego zespół mógł osiągać lepsze rezultaty. Badanie DISC zrealizowane z pracownikiem ułatwiło ustalenie podziału zadań zgodnego z ich naturalnymi rolami zespołowymi, które się świetnie uzupełniały.

Sprawdź jak możemy pomóc Twojej firmie: https://jbseurope.pl/uslugi/