Cykl warsztatów w firmie Filar

AUDYT MARKETINGOWY, STRATEGIA PROMOCJI I KOMUNIKACJI, FILARY EFEKTYWNEGO POZYSKIWANIA KLIENTÓW

Firma Filar, czyli:

To firma usługowo budowlana, która istnieje na rynku od 30 lat i zajmuje się produkcją i montażem konstrukcji stalowych. Wykonuje również naprawy i przebudowy obiektów wykonanych w technologii szkieletowej.

Wyzwanie

Filar wchodzi w etap sukcesji, co skutkuje potrzebą zarysowania planu rozwoju na kolejne lata. Jednym z zaplanowanych działań jest rozwój działu klimatyzacji.

W tym celu potrzebne będzie zaprojektowanie zupełnie nowych działań marketingowych, strategii sprzedaży itd. Potrzebne było przygotowanie planu, strategii, wdrożenie działań, ich koordynacja, ocena i doskonalenie.

Cele projektu

  • audyt działań w zakresie marketingu i sprzedaży – wskazanie obszarów do optymalizacji, sprawdzenie możliwości,
  • zebranie wniosków stanowiących bazę do wzmocnienia procesów sprzedażowych i marketingowych
  • zebranie obiektywnych dowodów na potwierdzenie konkretnych kierunków lub rozwiązań w marketingu i sprzedaży B2B
  • przygotowanie i wdrożenie strategii promocji i komunikacji
  • zbudowanie lejka marketingowego i drabiny wartości w odniesieniu do potrzeb firmy i jej klientów

Przebieg warsztatów

Współpraca rozpoczęła się od audytu Discover w czerwcu 2022, podczas którego zbadaliśmy wizerunek klienta w sieci, dokonaliśmy przeglądu rynku i zrealizowaliśmy wywiady z kluczowymi klientami firmy. Na tej podstawie opracowaliśmy raport, będący podstawą dalszych działań w ramach etapu Develop, który posłużył stworzeniu i wdrożeniu strategii promocji i komunikacji, od etapu koncepcji przygotowania działań, przez budowę identyfikacji i przygotowanie projektów layoutów, uruchomienie fanpage’a. Przetestowanie rozwiązań przyniosło konkretne wnioski, raport pokazał konwersję, pozwolił potwierdzić wybór kanałów komunikacji i grupy docelowe, a także zaplanować nakłady na budżet reklamowy i prowadzenie kampanii w przyszłości.

W sierpniu 2023 zrealizowaliśmy z zespołem firmy Filar 5-dniowy warsztat dotyczący, nomen omen, Filarów efektywnego pozyskiwania klientów w firmie produkcyjnej i okołoprodukcyjnej. Skupiliśmy się na zbudowaniu lejka marketingowego i drabiny wartości (Value Ladder) w odniesieniu do potrzeb firmy Filar, a także jej klientów.

https://filar.com.pl/

Sprawdź jak możemy pomóc Twojej firmie: https://jbseurope.pl/uslugi/