OVO-TECH

AUDYT DISCOVER

Opis klienta i zadanie

Ovo Tech to spółka, która produkuje innowacyjne maszyny dla przemysłu spożywczego. Specjalizują się w maszynach do rozbijania jaj i uzyskiwania masy jajecznej albo oddzielania żółtek.

Działania marketingowe i sprzedażowe prowadzone były bez podstaw w postaci obiektywnego przeglądu sytuacji rynkowej, a także uwarynkowań nowych rynków takich jak USA.

Zadanie polegało na przeprowadzeniu podejmowanych działań, wskazaniu korekt i wygenerowaniu zbioru inspiracji stanowiących podstawę planu marketingowego.

Opis realizacji:

Zrealizowaliśmy audyt Discover połączony z warsztatami online. Udało się podczas projektu wskazać obszary do doskonalenia w działaniu na linii marketing-sprzedaż, generowania treści na rynek amerykański, a także odchudzić plan marketingowy. Mniej działań, ale prowadzonych z większym zaangażowaniem i konkretnym focusem stanowiło podsumowanie wysoko ocenionego projektu.

Referencje via Facebook: