Rekrutacja wirtualnej asystentki dla Zakładu Ślusarskiego A.Bijak

REKRUTACJA ORAZ PROGRAM WDROŻENIOWY DLA WIRTUALNEJ ASYSTENTKI DS. PROSPECTINGU

Zakład Ślusarski Andrzej Bijak czyli:

Firma inżynierska od 20 lat zajmująca się budową maszyn, obsługą w zakresie projektowania, prototypowania i wizualizacji 3D, obróbki skrawaniem CNC, produkcji przyłączy kriogenicznych, spawania konstrukcji metalowych oraz utrzymaniem ruchu. Obsługuje firmy z różnych branż gospodarki takie jak m.in. przemysł maszynowy, automotive, przemysł pomp technicznych, górnictwo, przemysł gazów technicznych. Zespół liczy 25 osób.

Wyzwanie

W wyniku przeprowadzonych w firmie wcześniej warsztatów https://jbseurope.pl/audyt-marketingowy-oraz-warsztaty-z-budowania-procesow-sprzedazowych-i-marketingowych-w-firmie-zaklad-slusarski-andrzej-bijak/ wynikła potrzeba zatrudnienia osoby, która zajmie się działaniami prospectingowymi dla firmy. W związku z tym, że zakres tych działań miał obejmować ograniczoną ilość godzin miesięcznie, zaproponowaliśmy rozwiązanie oparte o usługi zdalnej asystentki w modelu B2B.

rekrutacja wirtualnej asystentki

Cele projektu

  • przeprowadzenie efektywnej rekrutacji i wyłonienie najlepszych kandydatek dla klienta
  • zaprojektowanie procesu wdrożenia asystentki ds. prospectingu w jej nowe obowiązki
  • pilotowanie i nadzorowanie procesu wdrożenia asystentki ds. prospectingu

Przebieg współpracy

Współpraca rozpoczęła się od briefu z klientem, który określił dokładny zakres zadań, który chce oddelegować asystentce. Brief obejmował wszelkie szczegóły organizacyjno-formalne współpracy, ale także kompetencyjne w kontekście potencjalnych kandydatek. Po zebraniu informacji, rekruterka JBS Europe specjalizująca się między innymi w rekrutacjach pracowników zdalnych, przygotowała ogłoszenie ofertowe i zajęła się publikacją w odpowiednich miejscach w sieci, gwarantujących wysokiej jakości zgłoszenia.

W wyniku rekrutacji klient otrzymał propozycje 3 kandydatur potencjalnych asystentek ds. prospectingu wraz ze szczegółowo omówionym podczas spotkania profilem każdej z kandydatek. Po przeprowadzonej przez siebie rozmowie z kandydatkami, klient wybrał osobę, z którą podjął współpracę.

Kontynuacją projektu było wdrożenie asystentki w jej obowiązki, przygotowane i przeprowadzone przez JBS Europe. W kolejnych fazach nasz konsultant wspierał klienta poprzez konsultacje i nadzór związany z wdrożeniem nowej osoby.

https://abijak.com.pl/

Sprawdź jak możemy pomóc Twojej firmie: https://jbseurope.pl/uslugi/